Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum cons

Zobrazit celý článek »


SOU potravinářské - Písnice
SOU potravinářské

Aktuality

Maturitní zkoušky podzim 2017:

Výpisy z přihlášek MZ 2017P budou k předání 26.6.2017 v budově SOUp od 8.00 do 11.50 hod. Povinné k vyzvednutí proti podpisu.

Maturanti jarního období : PROTOKOLY o výsledcích jsou připraveny v SOUp. K vyzvednutí 26.6.2017 od 8:00 do 11:50.

2. kolo přijímacího řízenízde.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2017/2018 nalznete zde.

Vyšlo několik článků o naší škole. Můžete se na ně podívat zde a zde.

Informace o škole

Logo školy

SOU potravinářské Písnice je škola, která již více než 30 let připravuje studenty pro práci v gastronomii, potravinářství a službách. Pro příští rok otevíráme čtyři studijní obory, z toho tři učňovské (kuchař, kuchař-číšník, řezník) a jeden maturitní (nástavbové studium - Gastronomie). Bližší informace o nich najdete na  zvláštní stránce. Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde. Informace o přijímacím řízení najdete tady.

Výuka je složena z pravidelně se střídajících jednotýdenních bloků teorie a praxe. Teoretická výuka je zajišťována v hlavní budově učiliště v Písnici (je vyznačena na mapě). V její blízkosti se nachází internát určený v první řadě pro naše studenty. Mívá však volné kapacity i pro ubytování osob mimo školu. Více o něm najdete na stránce Domova mládeže.

Praktickou výuku zajišťují smluvní zařízení - hotely, restaurace, masokombináty... Zde jsou žáci vedeni profesionály svého oboru a svými učiteli praktické výuky. Získávají tak základní pracovní návyky a orientaci na trhu práce. Nezanedbatelná je též šance získat budoucí zaměstnání přímo při praxi.

Obě části výuky jsou doplňovány besedami a semináři s odbornou nebo prevenční tematikou. Jezdíme též na kulinářské festivaly (Salima) a účastí na dalších akcích (Chef time fest) se snažíme, aby žáci drželi krok s dobou a znali nejnovější trendy ve svých oborech.

Propagační video školy:

Výseče slavnostních tabulí 2016:


BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

Hellman's cup:

Rozhovor s naší studentkou:

Ze života školy

Hellman's cup

Naše učiliště pořádá pro studenty například barmanské a baristické kurzy, kurz vyřezávání ovoce a také oblíbenou soutěž Bramborák. Zajišťujeme komerční akce nebo akce u zákazníků, kde se žáci mohou aktivně zapojit a zlepšit tak svou praxi.

Pravidelně se účastníme prestižních soutěží - Grilmánie, Hellman's cup. A dále různých soutěží ve florbalu, stolním tenisu a sálové kopané. Při zajišťování praxí a exkurzí žáků spolupracujeme s firmami z oboru, kde mají žáci možnost poznat aktuální postupy a trendy.

Cílem naší vzdělávací strategie je příprava žáků na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Snažíme se vytvářet u žáků profesní návyky, které budou moci využívat na trhu práce. Začleňuje žáky již během studia mezi odborníky a umožňuje jim navazovat interpersonální vztahy. Chceme vytvářet v žácích kladný vztah ke škole a hrdost k odbornému řemeslu. K naší velké radosti můžeme konstatovat, že doposud absolventi našeho SOUp neměli a nemají problémy s uplatněním v dalším profesním životě.


SOU potravinářské

Jsme zapojeni do projektu Dobrej flek společnosti Globus.